JAK WYKONUJEMY ODBIÓR?

Wykonanie odbioru ma na celu wskazanie nabywcy potencjalnych problemów oraz ochronę
przed dezinformacją. Wiedza techniczna w zakresie branży budowlanej pozwala na detekcję
wad ukrytych oraz analizę stanu budynku. Istotne jest również wskazanie nieprawidłowości,
które na pierwszy rzut oka przyszłego właściciela mogą wydawać się nieistotne lub
niegroźne.