JAK WYKONUJEMY ODBIÓR?

kobieta-trzymająca-klucze

Jak wykonujemy odbiór?

1. Rezerwujesz termin
2. My kontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów
3. Inżynier przeprowadza odbiór

4. Spisanie protokołu przy przedstawicielu dewelopera (może brać również udział 
osoba reprezentująca generalnego wykonawcę np. kierownik budowy, inżynier budowy)
Wykonanie odbioru ma na celu wskazanie nabywcy potencjalnych problemów oraz ochronę przed dezinformacją. Wiedza techniczna w zakresie branży budowlanej pozwala na detekcję wad ukrytych oraz analizę stanu budynku. Istotne jest również wskazanie nieprawidłowości, które na pierwszy rzut oka przyszłego właściciela mogą wydawać się nieistotne lub niegroźne. Wnikliwość i spostrzegawczość oraz specjalistyczne urządzenia pomiarowe pozwalają wykryć usterki, również te niewidoczne gołym okiem. Niepoprawnie działające ogrzewanie podłogowe, zapowietrzone grzejniki czy też zawilgocenia spowodowane awariami lub błędy wykonawcze są sytuacjami, których nie można bagatelizować. Dodatkowo przydatna jest weryfikacja zgodności stanu rzeczywistego z prospektem, umowami, normami oraz warunkami technicznymi. Nadzór nad spisaniem protokołu odbioru oraz wnikliwa inspekcja mogą pomóc w negocjacjach z deweloperem oraz wyegzekwowaniem dokonania naprawy.
Verified by MonsterInsights