NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY ODBIORZE MIESZKANIA?

Odbiór mieszkania wiąże się przede wszystkim z wykluczeniem wszelkich możliwych usterek,
których pozostawienie może mieć negatywne skutki podczas wykańczania bądź użytkowania
nieruchomości.