PROTOKÓŁ ODBIORU NIERUCHOMOŚCI

Protokół powinien zostać podpisany przez obydwie strony, niezależnie od od tego czy stan
lokalu jest przez nabywcę akceptowalny czy też wymaga  poprawek.