RĘKOJMIA

Wady zgłoszone w ramach rękojmi powinny zostać rozpatrzone przez dewelopera.
Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się co do ich słuszności i 30 dni na
usunięcie usterki (wszystkie daty liczone są od momentu zgłoszenia usterki).