Inwentaryzacja budowlana

Jesteśmy w stanie zinwentaryzować i następnie narysować każdy rodzaj architektury: pojedyncze mieszkania np. w bloku lub kamienicy, budynki mieszkaniowe jednorodzinne np. domy, zabudowę szeregową (tzw.”bliźniak”), budynki mieszkaniowe wielorodzinne np. bloki z rynku wtórnego i pierwotnego, architekturę usługową np. sklepy w parterze lub wolnostojące obiekty, salony itp, budynki biurowe, architekturę przemysłową np. hale magazynowe, wystawiennicze, architekturę towarzyszącą, o charakterze rolniczym np. magazyny, budynki gospodarcze, wiaty, garaże, stodoły, stajnie, itp.

Ostateczna cena zawsze wysyłana jest na maila w postaci oferty w formacie PDF i określona jest ona na podstawie cennika, kosztów dodatkowych, rodzaju budynku, terminu realizacji.

INWENTARYZACJA PODSTAWOWA

RYSUNKI RZUTÓW POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, w cenie: UPROSZCZONA KARTA OPISU

Rysunki zawierają: elementy architektury i konstrukcji , instalacji budynku, numerację pomieszczeń, ich funkcji, wysokości i powierzchni użytkowej, wspólnej, zabudowy, wymiary poszczególnych pomieszczeń, wymiary stolarki w konstrukcji ściany ( muru).

INWENTARYZACJA UPROSZCZONA

RYSUNKI RZUTÓW POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, w cenie: UPROSZCZONA KARTA OPISU

Rysunki zawierają: elementy architektury i konstrukcji , instalacji budynku, numerację pomieszczeń, ich funkcji, wysokości i powierzchni użytkowej, wspólnej, zabudowy, wymiary poszczególnych pomieszczeń, wymiary stolarki w konstrukcji ściany ( muru). Dokumentacja fotograficzna przedstawiona zawsze jest w wersji krótkiego opisu pod najbardziej charakterystycznymi zdjęciami.

Całość opracowania połączona jest w skoroszycie z rysunkami.

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA

RYSUNKI RZUTÓW POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI, MIN. 1 PRZEKRÓJ, ELEWACJE, DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA, OPIS

Rysunki zawierają: elementy architektury i konstrukcji , instalacji budynku, numerację pomieszczeń, ich funkcji, wysokości i powierzchni użytkowej, wspólnej, zabudowy, wymiary poszczególnych pomieszczeń, wymiary stolarki w konstrukcji ściany ( muru), koty wysokościowe na elewacjach i przekrojach, pionowe wymiary, dodatkowe info odnośnie rysunku, powierzchnie, rodzaje posadzek ( opcjonalnie), numery i wysokości pomieszczeń, zestawienie elementów więźby dachu ( opcjonalnie). W opisie zamieszczone są najważniejsze informacje związane z budynkiem, jego charakterystyka pod względem: lokalizacji, konstrukcji, architektury, wykończenia, stolarki okiennej drzwiowej oraz instalacji. W części opisowej dołączona będzie dokumentacja fotograficzna. W niej znajdować się będą zdjęcia poszczególnych pomieszczeń, elewacji oraz najbardziej charakterystycznych miejsc w danym budynku. Całość opisu, rysunków i zdjęć stanowi skończone opracowanie dla klienta.

EKSPERTYZA PRZECIWPOŻAROWA

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej (ekspertyza PPOŻ) jest dokumentem, który umożliwia zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań stawianych przez przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza PPOŻ powinna być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Zwyczajowo Ekspertyzy opracowuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

KIEDY WYMAGANA JEST EKSPERTYZA PPOŻ BUDYNKU?

Sporządzenie ekspertyzy PPOŻ jest konieczne w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku, w którym warunki techniczne (określone obowiązującym prawem) nie są możliwe do spełnienia, a także w innych sytuacjach gdzie konieczne jest dostosowanie do aktualnych wymagań techniczno-budowlanych. Do takich sytuacji można zaliczyć m.in. adaptację mieszkania na biuro lub przedszkole. Sporządzenie ekspertyzy przeciwpożarowej jest również konieczne gdy budynek uznawany jest za zagrażający życiu lub zdrowiu mieszkańców/osób użytkujących obiekt.

EKESPRTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Ekspertyza budowlana to ocena stanu technicznego budynku opracowana na podstawie badań i obliczeń wytrzymałości poszczególnych elementów konstrukcji, w tym fundamentów, ścian, stropów, elewacji, dachu itd. Zakres i szczegółowość ekspertyzy zależy przede wszystkim od potrzeb osoby zlecającej jej wykonanie.

CO ZAWIERA EKSPERTYZA BUDOWLANA?

Ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego konstrukcji budynków zawierają przede wszystkim:

● opis przedmiotu ekspertyzy i celu, któremu ma służyć
● opis badanych elementów i rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, wymiary, materiały, z jakich został wykonany itp.
● opis sposobu posadowienia fundamentów, konstrukcji ścian, stropu, dachu
● opis dokonanych odkrywek i badań
● dokumentację rysunkową i fotograficzną badanych elementów
● obliczenia dopuszczalnych obciążeń elementów konstrukcyjnych, takich jak fundamenty, stropy, ściany, nadproża, belki
● szczegółowe wnioski z oględzin, które obejmują m.in.: ocenę stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania lub planowanej przebudowy, ocenę stanu instalacji, opis ewentualnych uszkodzeń (rysy, pęknięcia, zawilgocenia, zagrzybienia), ocenę przyczyn powstawania uszkodzeń, zalecenia dotyczące niezbędnych napraw, wzmocnień, osuszenia, ocieplenia i zalecenia dotyczące sposobów wykonania napraw

Na podstawie ekspertyzy budowlanej można uzyskać szereg bardzo cennych informacji na temat stanu technicznego obiektu budowlanego, a także rekomendację dotyczącą jego ewentualnej rozbudowy, modernizacji lub zmiany sposobu użytkowania.
Napisz do nas

KONTAKT

Skontaktuj się

Jeśli masz pytania dotyczące usług świadczonych przez naszą firmę, proszę wypełnij podany fomularz.

    POLSKA

    Biuro Kraków

    +574 123 500
    biuro@odbiornieruchmosci.pl
    Verified by MonsterInsights