Rękojmia

RĘKOJMIA

Wady zgłoszone w ramach rękojmi powinny zostać rozpatrzone przez dewelopera. Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się co do ich słuszności i 30 dni na usunięcie usterki (wszystkie daty liczone są od momentu zgłoszenia usterki).
Read More
Verified by MonsterInsights